Top Definition
A person with either a large nose, a bowl cut, or the ability to play the clarinet. Descendant of both the squidward and the shanth
Max looked towards the boy, and said

"God, that kid is SUCH a Seibert!"
#squidward #jew #clarinet #arcadia #joe #shanth
viết bởi sluurp 25 Tháng mười, 2009
A person with negative qualities. Such as: Spoiled, Careless, Inorant, Rude.
"You should really control your child, she's starting to act like a Seibert!"
#ignorant #careless #brat #bratty #spoiled #rude
viết bởi Bonquisha Charisse 18 Tháng tám, 2011
Same as the Altoid Seibert, but without the Altoids.
The Altoid Seibert's cool tingle was a wonderful sensation. The Seibert was also nice but lacked the added coolness that makes the Altoid Seibert so special.
#altoid seibert #meredith #the seibert #the altoid seibert #altoids #altoid
viết bởi BiggieUSC 12 Tháng tám, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×