tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
One word: ninja
"Man that Chuck Norris is one heckuva Seiha."
viết bởi SuperEntropy 11 Tháng mười hai, 2013