tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Simply stated, a stadium filled with semen.
I think we need to erect a new semen stadium downtown.
viết bởi Gary Coleman IV 13 Tháng sáu, 2008

Words related to Semen Stadium

afa erect fag gila is it macking monster quest rosenblatt semen that