Top Definition
1. A deragatory term referring to a woman, usually a prostitute.

2. A deragatory term referring to a homosexual male.
1. I went crusing down the avenue looking for a semensucker to swallow my shlang.

2. I'm gay, but he's an uber semensucker. I'm not that gay, Im like a 7...
viết bởi SychoSurge 13 Tháng một, 2009
A way of calling another male someone gay. Inferring that they enjoy giving oral sex to another man. Another term that 12-14 year olds try to secure their masculinity.

Similar to: cumaholic juice chugger
You won't ask her out? Well, aren't you a little semensucker.
viết bởi WeaselJeff 25 Tháng hai, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×