Top Definition
"A sense of toast.."

1.Instinct,Impulse,Gut-feeling.

2.An understanding of logic or a logical understanding of knowledge/ the universe.
1."I got a sense-of-toast on this.."
(I have a feeling about this..)

2."That guy has a keen sense-of-toast with computers.."
(That guy has a deep / strong understanding of computers..)

3."To have a sense of toast."
(To be technically minded.)
viết bởi sMiLeY 05 Tháng hai, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×