man who has sex with small animals
"dudeee he really sequeira'd that squirrel"
viết bởi Soma-lian 30 Tháng tư, 2007
Top Definition
–noun

a physically appealing intelligent individual or thing.

"Sequeira" is a Portuguese noun, originating from the Portuguese city of Braga for it's beautiful baroque churches and civil buildings It is a common name among Portuguese and Catholic Indians.

Alternative spelling: Siqueira
Look at that Sequeira; All the girls secretly admire him. I wish I were like him.
viết bởi Parmenio 21 Tháng hai, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×