tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
When you accidentally see some titties.
She dropped her keys and boom, serendiptitty.
viết bởi wheregoodideascomefrom 13 Tháng mười một, 2013