tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Possibly the single most bad ass name ever given to a child.
Woah! DID YOU SEE SERENO?!?!

YEAH! HES A HARD ASS!!
viết bởi mad emo kid 05 Tháng mười một, 2008