tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A player of a server in an online multiplayer game.
The serverlet became an admin
viết bởi Psp4804 26 Tháng bảy, 2011