tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Something just too sexy.
That skirt is Sexiifulliciously sexy. (;
viết bởi Hannah Hwang 14 Tháng hai, 2005