Top Definition
When two people text eachother through their cellphones, saying dirty things. Similar to online sex, but through texting instead.
"Me and Josh were sextexting for so long last night. It made me so horny."
viết bởi Meredith T. 15 Tháng tư, 2007
when your having sex and texting at the same time but your partner doesnt know you're texting because your THAT good at it.
I was sextexting my friend because the guy i was hookin up with was boring me.
viết bởi ViXenNY 05 Tháng mười một, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×