tìm từ bất kỳ, như là sounding:
 
1.
A cool person.
Dude, Cindy is such a Shabeibers!
viết bởi coolguy396 07 Tháng mười, 2011