tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A gay ass archon in a game called Nexus.
I was harassing this bitch and Shajara jailed me!
viết bởi Shans 17 Tháng tám, 2003