tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Defender of the universe, commander of the heaven armies.
Comander Shakal Gilani
viết bởi Shakal 21 Tháng mười một, 2003