Top Definition
this crazy sexy cool ass nigga who can be a sweetheart as well as an asshole. hard to stay mad at but easy to love
damn that shakir!!he get away wit everything!
viết bởi anonymos123 13 Tháng một, 2009
noun: a very handsome man; a very cute man; a fun loving guy; a genuine ladies man; a funny guy; a guy with many talents; a guy with a gigantic penis; a guy who can hit a girls g-spot, , A sweet guy; a straight guy; a deep guy; a guy who is very amazing in bed; a guy who can fuck any girl he wants ; a guy who normally does stupid things; A very phenomenal kisser;
"God, Shakir you were so good in bed last night!"

"Yeah he was really Shakir to me."

"Woah, look at the boy Shakir."

Person1:"hey,look at Shakir".

Person2:"man,i wish i can be a Shakir :("
viết bởi j-mola543 27 Tháng hai, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×