Top Definition
usually quite a pretty girl; seems shy at first impression but then you see how extremely social she is with everyone; has a small group of best friends; never flusters around boys: always tries to be kind
Student, "Oh my god, that girl is just so shamma."
viết bởi examplesomething 06 Tháng ba, 2010
the amazing grazing slave raising rueben eating bison; sun god;shammas

The only word that is every part of speech (noun,adj,verb,shammas,etc.)
SG wants to know where the shammas is. The shammas is in the shammas making a shammas sandwitch.
viết bởi gardenoftheolive 12 Tháng chín, 2009
incredibly awesome, very entertaining.
This guy is shamma. The time we spent together last night was shamma
viết bởi Ethan Banks 27 Tháng một, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×