tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Hot mess; the act of being tacky
Hey Lawasha! A party decorated with dollar store ribbon...how shamoi can you be???? I mean GIRL!
viết bởi TheTeaSpillerPOW 14 Tháng mười hai, 2012