To rock hard
to party hard
(from a GREAT song by bens folds)
"let me tell yall what its like being male middle class and white its a bitch if u dont believe listen up to my new cd sham on"~rockin the suburbs
viết bởi austinluver 31 Tháng ba, 2005
Top Definition
Michael Jackson's way of saying "C'mon!".
You know I'm bad! I'm bad! You know it! You know it! You know! You know! You know! Shamon! And the whole world has to answer right now, so I'll tell you once again who's bad!
viết bởi Walter 02 Tháng sáu, 2004
A mispronunciation of the phrase "c'mon" originated by Michael Jackson in the song "Bad" and referenced in the Ben Folds' song "Rockin' the Suburbs".
Because Im bad, Im bad-sham on
(bad bad-really, really bad)
You know Im bad, Im bad-you know it
(bad bad-really, really bad)
viết bởi labelmonkey 14 Tháng bảy, 2006
(v) to rock on; party
(origin: from ben fold's lyrics)
woo hoo! sham on everybody!!!
viết bởi tea 25 Tháng chín, 2004
Originating from Michael Jackson. Slang for 'Come On'.
I'm a bad motherfucker. Sha Mon! Hiiihi
viết bởi C to tha Rizzo 28 Tháng sáu, 2003
Term popularized by Michael Jackson in his tunes. Also very popular recently due to the Avid Merrion piss take of said artist
I am too good, Shamon motherfcker
viết bởi Seaneh 24 Tháng sáu, 2003
To leave a place or a person in a place
"Well guys, I must sham on"
viết bởi Linz 17 Tháng chín, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×