A sentence-enhancer for those plagued by Tourette's. Or that weird dude in the office that lurks around and jumps into conversations and needs a sure fire word to make his presence felt.

When you don't have a snare drum sprinkled with glitter - but you still want to look cool as shit, bust this bitch out.
Shamon, that was a crazy game last night!

...and I said, "not tonight honey, I'm tightening the bolts on my bike rack!" SHAMON!

THIS SHIT'S SHAMON!

Shamon, I was balls deep in that bitch. Shamon.
viết bởi Wzzrd Stck 28 Tháng chín, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×