tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A shade of blue inbetween the famous blue and light blue.
Damn Josiah, your note book is very shamoogle
viết bởi WCN World Color Namers 21 Tháng ba, 2010