Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là 420:
 
1.
To cause someone to procrastinate.
Stop shandanging me!
viết bởi Abraham Genesis 28 Tháng tám, 2004
11 2

Words related to Shandang:

essay off offtopic offtopification topic