tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Whore like. Hyperactive. Undefinable. Big ass. Kinky. Two faced; Indian Term. Addictive.
What a Shaniz!
viết bởi Loshi 30 Tháng bảy, 2011