tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Kind-hearted
Bright young lady
She is very bright that young lady Shannyah
viết bởi maynaise 457 09 Tháng hai, 2013