tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
To get something to eat.
"I'm gonna Shaq off in a few, wanna go?"
viết bởi CGC 03 Tháng sáu, 2007

Words related to Shaq off

eat food o'neal shaq shaquille