tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
A short Mexican man who has an ego to make up for his lack of height.
Dude, that shareshian had a nick name little nacho because he is so short.
viết bởi Weegidy 11 Tháng năm, 2011