tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
When a woman isnt well groomed and has to be told that it looks nasty down south.
Shave that shit bitch!
viết bởi blah 03 Tháng mười một, 2003