tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
Nerd. lame. butt head. TING TING
Your such a shawn crawford for spending time on Facebook
nerd
viết bởi Jarley1213 10 Tháng năm, 2011