tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
My new favorite word.
Did you do your homework?
O shazzbutt!
viết bởi patty-o-pinch-me-youdie 16 Tháng ba, 2003
 
2.

when u do something wrong
oh crap!
viết bởi Becki Jay 16 Tháng ba, 2003
 
3.
yakk off is gay
holy shazz butt batman
viết bởi palestinians suck 03 Tháng năm, 2003