Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
The act of punching ones cervix.
Hey baby do you want a sheffield slammer?
viết bởi Marissa Manfredi+Ricky Tomori 06 Tháng chín, 2008
35 2

Words related to Sheffield Slammer:

bullwinkle cervix punching sex thats hot