tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
The act of punching ones cervix.
Hey baby do you want a sheffield slammer?
viết bởi Marissa Manfredi+Ricky Tomori 06 Tháng chín, 2008

Words related to Sheffield Slammer

bullwinkle cervix punching sex thats hot