tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Someone who is from Sheffield, UK.
I am a Sheffielder.
viết bởi Zed385 01 Tháng tư, 2011