tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A shortening of Shit effort - Sheffort
Mate you just pulled such a sheffort!
viết bởi Polly Pocket 1000 02 Tháng năm, 2011