tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A bear named Shelly;

A nickname for your banging buddy and/or the love of your life.
Did you see Shellybear tackling that honeycomb?

Aww...Shellybear, I wuv you.
viết bởi Mel 14 Tháng mười một, 2004