tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Of or pertaining to shenanegans
Idk what's goin on ever there but it sounds shenaneganey
viết bởi AdventureBoy23 21 Tháng hai, 2011