tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A term used for victory yells
He just won a game. "Shi Shi Shah!"
viết bởi Harvey Owens 28 Tháng tư, 2003