tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Pumping iron at the gym - getting jacked and tanned.
Shifting tin; back and bi's chest and tri's
viết bởi Dr. Octagon12345 07 Tháng sáu, 2010