Top Definition
The feminine version of "fap" indicating the sound of a female masterbating..
Are you going to shik?
viết bởi Whoodieo 24 Tháng một, 2008
(n.) an expression used instead of s**t!

You can use this as an everyday expression since it sounds nice (haha! ^_^)
shiks! I forgot to submit my project! I need to go back home and get it.
viết bởi She-She 14 Tháng chín, 2006
an amazing everything that cannot be described.
something amazing;shik
viết bởi dcgiirlxox0 25 Tháng mười hai, 2009
Abbreviation for sick shit
"That is shik"
viết bởi Whiskey Foxtrot 05 Tháng một, 2010
Whoops! I spelt shit wrong
viết bởi Josh Kerr 21 Tháng mười, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×