tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Japanese word for corpse
Shikabane Hime (Corpse Princess) is an awesome show
viết bởi stkmutiny 07 Tháng một, 2012