Top Definition
A boring-ass hick town with three car dealerships, a high school, two liquor stores ran by two different kinds of not!Arabs, fifteen churches, and cheap, plentiful pot. It's like the bastard child of Idaho and California.
We live in Shingle Springs. There's nothing to do but smoke weed.
viết bởi Ross_V 11 Tháng tư, 2011
A small town between Sacramento and Lake Tahoe. We have recently upgraded to a THIRD Liquor Store. We have car dealerships, Churches, Stores, a Highschool, and not much else. Although the Weed is good. -_-
Lets go to Shingle Springs and get lit.
viết bởi codywest07 12 Tháng tám, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×