tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
It's all good!
Richard is my face hurts, is there something on it?

Nope! Shipshape!
viết bởi Mooseyz 19 Tháng mười hai, 2008