tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
The last name of Mai(Fatal Fury) and Gen-An(Samurai Spirits).
Mai Shiranui kicked the ass of Gen-An Shiranui.
viết bởi Samurai Katsu 15 Tháng chín, 2003