tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Screwed over
My boss shired me today, made me work an extra hour.
viết bởi Jimmypacksheat 10 Tháng bảy, 2011