tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Primarily a term used to describe a cheating and/or lying male.
Did you hear about what John did to Betty? Quel shish-kadog!
viết bởi TheGrayOwl 12 Tháng bảy, 2010