tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
The effect you feel from smoking high-quality shisha from a hookah.
"Man, that rose flavor was good, I am shished!"
viết bởi DrJ69s 04 Tháng một, 2006