tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
An oversized appendage/body part
OMG do you see his club foot? yeah its a real shishkanoogen
viết bởi Shadowforcer 11 Tháng tư, 2010