tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Meaning what the fuck, or who the fuck, or how the fuck.
oh shishkabibill!
viết bởi Jimbo n Josho n chris 10 Tháng một, 2004

Words related to Shiskabibill

fuck