tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Misspelling of "shikse".
That shikse said that she was called a shiske. She ain't all there.
viết bởi Nickidewbear 21 Tháng năm, 2011