tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A swear meaning Shit. Or, Holy Fuck.
Shisnate, that car is fast!
viết bởi NobodyEveryoneKnows 12 Tháng bảy, 2011