tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
The toilet
Dude, wheres the shisser at???
viết bởi EKIM AZJAB 25 Tháng mười, 2009

Words related to Shisser

bathroom potty restroom shissssser toilet