tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
An expression of shock or surprise
Fred: "Can you believe I just finished a supermonster?"

Hewbert: "Shiste Monkeys!"
viết bởi calebmknight 17 Tháng tám, 2011