Top Definition
1: Shit Man Damn (interjection)

Used to express a strong feeling of surprise, annoyance, or pleasure.

2: Shit Man Damn (noun)

Used to convey that something is a striking success.

3: Shit Man Damn (transitive verb)

Used to denote excitement, approval, or admiration of.
1: Upon seeing his best friend walk into the bar, Chris exclaimed, "Well Shit Man Damn!"

2: Joe: Did you get the job John? John: Shit Man Damn!

3: When I saw how big her fun bags were and how tiny her waiste was, I was Shit Man Damned!
viết bởi bolillo loco 26 Tháng mười hai, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×